Formularz zamównienia książki
Gmina Teresin - moje Westerplatte


Słowo wstępne

Rozdział 1. Kim jestem?

Rozdział 2. Na barykady

Rozdział 3.
„Jak hartowała się stal”


Rozdział 4. Referendum

Rozdział 5. Teresin? A to Polska właśnie…

Rozdział 6. „Skąd mi się wzięła ta śmiałość, aby obstawać przy tym, że mam być wójtem?”

Rozdział 7. „Oto syn twój, oto matka twoja”

Rozdział 8.
Nowa rzeczywistość


Rozdział 9. Dobry początek, „komisja specjalna” i pierwsze trudności

Rozdział 10. „Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani”

Rozdział 11.
Konwent obywatelski


Rozdział 12. „Sprawa Olewnika to drobnostka w porównaniu z tym, co wydarzyło się Teresinie”

Rozdział 13. „Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców”

Rozdział 14.
Bicie głową w mur


Rozdział 15. Szkoła podstawowa – afera afer gminy Teresin

Rozdział 16. „Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski”

Rozdział 17. Matka chrzestna teresińskiej grupy niezależnej i „ociekający krwią nacjonaliści”

Rozdział 18. List otwarty

Rozdział 19. Gmina Teresin – nasze Westerplatte

Rozdział 20.
P.S. Poradnik samorządowy

Rozdział 4.
Referendum


Przez półtora roku przeszliśmy długą drogę,
zapisaliśmy sterty papieru,
poświęciliśmy setki albo tysiące godzin własnego czasu,
wydaliśmy nie wiadomo ile pieniędzy
i pozornie nic nie osiągnęliśmy.
Pozornie,
gdyż istniała pewna wartość,
która rosła w tym czasie w siłę.
Tą wartością okazało się
zaufanie i poparcie mieszkańców gminy.


Przerwa między fragmentami książki


Do organizacji referendum przystąpiliśmy
pełni zapału i wiary w sukces.
Docierały do nas głosy poparcia z różnych stron.
Odżywały wśród ludzi dawne znajomości
i kontakty z pierwszych lat tworzenia samorządu,
kontakty nadwątlone mijającym czasem,
niedomówieniami,
odmiennością poglądów.
Wszystkich na nowo zaczęła łączyć jedna sprawa:
dobro miejsca,
w którym razem żyjemy.


Przerwa między fragmentami książki


Warszawa, 29 stycznia 2002 r.

Sz.P.
            Halina Ziółkowska
                             Pełnomocnik Inicjatorów Referendum
                            przeciw przywożeniu obcych śmieci
                         na teren wysypiska w Topołowie
                         Topołowa 50
                            96-515 Teresin

Szanowna Pani.

Z radością przyjąłem inicjatywę i wynik referendum przeciw przywożeniu obcych śmieci na teren gminy Teresin. Jako krajan z Teresina oraz jako przełożony prowincjalny klasztoru niepokalanowskiego pragnę na Pani ręce podziękować wszystkim inicjatorom i uczestnikom referendum w tak ważnej dla gminy i klasztoru sprawie.

Dziękuję za postawę obywatelskiej odpowiedzialności, odwagę i wytrwałość w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego gminy Teresin. Wyniki referendum w sposób jednoznaczny ukazały powszechne zatroskanie mieszkańców o warunki życia nie tylko dla naszego pokolenia, ale także dla pokoleń przyszłych. Dziękuję więc w imieniu własnym oraz w imieniu klasztoru i sanktuarium Niepokalanów.

Życzę Pani, pozostałym Inicjatorom referendum i wszystkim mieszkańcom gminy Teresin Bożego błogosławieństwa, aby nasze rodzinne strony były miejscem godnego oddawania czci Panu Bogu i szczęśliwego pielgrzymowania w drodze do niebieskiej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i franciszkańskim pozdrowieniem: Pokój i dobro!

      o. Grzegorz Bartosik
      prowincjał


Copyright © 2010 Szymon Ziółkowski - „Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorządowy.”


Szymon Ziółkowski                 Gmina Teresin                  Opinie o książce                Promocja książki               Dokumenty                 Blog               Kontakt z Autorem              

Oficjalny serwis Szymona Ziółkowskiego, byłego wójta Gminy Teresin, wybranego w pierwszych bezpośrednich wyborach w 2002r.
Autora książki „Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorządowy”.