Formularz zamównienia książki
Gmina Teresin - moje Westerplatte


Słowo wstępne

Rozdział 1. Kim jestem?

Rozdział 2. Na barykady

Rozdział 3.
„Jak hartowała się stal”


Rozdział 4. Referendum

Rozdział 5. Teresin? A to Polska właśnie…

Rozdział 6. „Skąd mi się wzięła ta śmiałość, aby obstawać przy tym, że mam być wójtem?”

Rozdział 7. „Oto syn twój, oto matka twoja”

Rozdział 8.
Nowa rzeczywistość


Rozdział 9. Dobry początek, „komisja specjalna” i pierwsze trudności

Rozdział 10. „Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani”

Rozdział 11.
Konwent obywatelski


Rozdział 12. „Sprawa Olewnika to drobnostka w porównaniu z tym, co wydarzyło się Teresinie”

Rozdział 13. „Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców”

Rozdział 14.
Bicie głową w mur


Rozdział 15. Szkoła podstawowa – afera afer gminy Teresin

Rozdział 16. „Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski”

Rozdział 17. Matka chrzestna teresińskiej grupy niezależnej i „ociekający krwią nacjonaliści”

Rozdział 18. List otwarty

Rozdział 19. Gmina Teresin – nasze Westerplatte

Rozdział 20.
P.S. Poradnik samorządowy


Rozdział 20.
P.S. Poradnik samorządowy


Przez dwa lata pełniłem funkcję wójta, a przez blisko dziesięć intensywnie uczestniczyłem w samorządowym życiu gminy Teresin. W tym czasie osobiście zetknąłem się z podstawowymi problemami życia publicznego na tym stopniu organizacji społecznej, mogłem także korzystać z doświadczeń innych. Obserwowałem, jak to wygląda w różnych samorządach, jak powstają wzajemne zależności, co nadaje ton pracy instytucji publicznych, jak tworzy się i jak stosuje prawo. Dogłębnie poznałem funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz rozmaitych instytucji państwowych. Doświadczenie zdobywałem osobiście, obcując ze zwykłymi ludźmi, także moimi wyborcami, z przedstawicielami samorządów, prokuratorami, sędziami, posłami, ministrami. Ogólne wnioski płynące z tych doświadczeń nie tworzą sielankowego obrazu.

Samorząd to złożony mechanizm, którego prawidłowe funkcjonowanie wiąże się z wielkim trudem i mozolną pracą ludzi. Wynika to z dwóch podstawowych przesłanek: przez samorząd przepływają olbrzymie pieniądze, które służyć mają zaspokajaniu olbrzymich potrzeb; ta mieszanina wielkich pieniędzy i dotkliwych niedostatków musi rodzić niezliczone napięcia, pokusy, konflikty interesów, ale też najrozmaitsze koncepcje i pomysły na rozstrzygnięcie tworzących się problemów. Żeby sprostać tym zadaniom i skutecznie rozwiązywać węzły gordyjskie, potrzebne są najprostsze środki: prawda i jawność, które gwarantują uczciwość działań, oraz wiedza i wytężona praca, które zapewniają skuteczność poczynań. Tylko tyle i aż tyle. Niczego więcej nie potrzeba i może dlatego sprawia to tyle trudności nam, którzy żyjemy w świecie cierpiącym na deficyt prawdy i uczciwości, pomiędzy ludźmi leniwymi, niedouczonymi. Gdy więc trafią oni do samorządu, muszą czynić spustoszenie, ponieważ nie są wyposażeni w elementarne cechy, niezbędne w służbie dla innych.

Jestem przekonany, że poprzez przykład Teresina odsłaniam prawdę o życiu samorządowym wielu, jeśli nie większości, gmin, miast czy powiatów. Rozmiary, jakich patologia chciwości i kłamstwa nabrała w tym miejscu, oraz doświadczenia tych, którzy stawili opór, pokazują, że problem wykracza daleko poza lokalną społeczność, uderza w podstawy państwa oraz ukazuje braki i nieskuteczność narzędzi, w jakie nasze państwo jest wyposażone, odsłania realne zagrożenia polegające na zawłaszczaniu przestrzeni publicznej przez jednych kosztem drugich, na tworzeniu się lokalnych sitw i zorganizowanych grup, gdzie siła argumentów zastępowana jest argumentem siły wspartym pieniędzmi, kłamstwem i strachem.

Nie wiem, jaki będzie finał opisanych tu wydarzeń ani kiedy on nastąpi. Może opiszę to w następnej książce. Jednak to, co dotychczas przeżyłem, niech posłuży nie tylko gminie Teresin, ale także wszystkim, którzy napotykają podobne problemy. Niech niesie nadzieję w beznadziejnych sprawach dotyczących życia samorządu i nie tylko.

Czyniłem, co mogłem. W dobrych zawodach wystąpiłem i wiary dochowałem.

Teresin
10 grudnia 2009 r., godz.19.01


Copyright © 2010 Szymon Ziółkowski - „Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorządowy.”


Szymon Ziółkowski                 Gmina Teresin                  Opinie o książce                Promocja książki               Dokumenty                 Blog               Kontakt z Autorem              

Oficjalny serwis Szymona Ziółkowskiego, byłego wójta Gminy Teresin, wybranego w pierwszych bezpośrednich wyborach w 2002r.
Autora książki „Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorządowy”.